Adatvédelmi politika

Adatvédelemi Irányelv

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, hogy többet is megtudjon a Bábolna Bio Kft.-ről és termékeinkről. A Bábolna Bio Kft. kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogai valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat.

Cégünk adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84471/2015.

Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket a Bábolna Bio Kft. saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg, az elektronikus úton a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban, összhangban a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a
Bábolna Bio Kft.
Székhely: 1107 Budapest, Szállás utca 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-167448
Adószám: 10767692-2-42

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága - továbbiakban Bábolna Bio Kft.

Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről, nyilvántartásáról és további felhasználásáról. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket a Bábolna Bio Kft. tesz illetve tett meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni jelen tájékoztatást.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Bábolna Bio Kft.-vel az info@babolna-bio.com címen.


1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Bábolna Bio Kft. a weblapon keresztül, és miért?

Mi csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN önkéntesen ad meg részünkre, illetve amelyek gyűjtéséhez hozzájárulással rendelkezünk Öntől, és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához és fejlesztéséhez, továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez. (Ezen adatok közé különösképpen az alábbiak tartoznak: név, cím, e-mail cím, telefonszám, „cookie”-k, továbbá kapcsolati és rendszerinformációk.)

Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy
- tájékoztatást nyújtsunk a termékeinkről, pályázatainkról;
- részt vehessen felméréseinkben;
- továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt a Bábolna Bio Kft.-vel kapcsolatos hírekről, érdekességekről.

Biztosíthatjuk, hogy a Bábolna Bio Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az Ön által részünkre bocsátott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében.


2. Milyen módon garantálja a Bábolna Bio Kft. az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését?

A Bábolna Bio Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a Bábolna Bio Kft. illetve a Bábolna Bio Kft. megbízottainak azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik cégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. A Bábolna Bio Kft. minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a Bábolna Bio Kft. Adatvédelmi Irányelvét. Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására a Bábolna Bio Kft. biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


3. Milyen célokra használja fel a Bábolna Bio Kft. az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a Bábolna Bio Kft. azokra a célokra használja fel, amelyekre Ön megadta azokat, így különösen saját valamint a Bábolna Bio Kft. cégcsoport marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, így különösen arra, hogy elektronikus úton hirdetést küldjünk az Ön részére. Felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy különböző, a Bábolna Bio Kft. cégcsoport termékeivel kapcsolatos statisztikákat készítsünk, felmérjük fogyasztóink termékeinkkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, továbbá, hogy szolgáltatásaink/ weblapunk színvonalát tökéletesítsük.


4. Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Bábolna Bio Kft. az Ön személyes adatait?

A Bábolna Bio Kft. soha nem továbbítja az Ön személyes adatait a Bábolna Bio Kft. cégcsoporton kívüli olyan harmadik személyek részére, akik azt direkt marketing célokra szándékoznak felhasználni, kivéve, ha Ön erre kifejezett engedélyt adott részünkre. A Bábolna Bio Kft. kizárólag a Bábolna Bio Kft. cégcsoporton belüli cégek valamint adatfeldolgozói részére továbbítja az Ön adatait. A regisztrációval Ön adatainak a Bábolna Bio Kft. cégcsoport részére – a jelen Irányelvben meghatározott célból történő – továbbításához kifejezetten hozzájárul. Ezen kívüli harmadik személyek részére csak az alább szereplő szigorúan korlátozott körülmények között kerülhet sor adatai továbbítására:
- Mi megadhatjuk az Ön személyes adatait azon harmadik személyek részére (pl. internet szolgáltatóinknak), akik segítenek nekünk e weblap szerkesztésében. Előfordulhat, hogy ezen üzleti partnerek székhelye azon országon kívül található, ahol Ön hozzáfért e weblaphoz. Kérjük, ezzel kapcsolatban tekintse meg a 6. kérdést – „Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait?” E harmadik személyek minden időpontban ugyanazon biztonsági szintet kötelesek biztosítani az Ön személyes adatai számára, mint a Bábolna Bio Kft..
- Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek bennünket. Jogosultak vagyunk továbbá adatai továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a Bábolna Bio Kft. csoport vagy fogyasztóink érdekeinek védelme érdekében.
- Bizonyos korlátozott körülmények között átadhatjuk az Ön személyes adatait a Bábolna Bio Kft. cégcsoport esetleges felvásárolóinak is, feltéve, hogy szerződésben kötjük ki személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelését; és e személyes adatok átadása során a Bábolna Bio Kft. betartja az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat.


5. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre? Milyen cím[ek] áll[nak] rendelkezésre, amelye[ke]n keresztül kapcsolatba kerülhetek a Bábolna Bio Kft.-vel, ha más kérdéseim is vannak személyes adataim kezelésével összefüggésben?

A Bábolna Bio Kft. által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az info@babolna-bio.com e-mail címen illetőleg a Bábolna Bio Kft. (1107 Budapest, Szállás utca 6.) címezve postai úton kérheti.


6. Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait?

A Bábolna Bio Kft. nemzetközi üzleti tevékenységgel rendelkező cég, így előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait külföldre is továbbítjuk. Ezen adatok továbbítására sor kerülhet olyan országokba, amelyek azon országtól eltérő adatvédelmi szabályozással rendelkeznek, mint ahol Ön megadta személyes adatait. Személyes adatai továbbítására sor kerülhet ezenfelül a Bábolna Bio Kft. csoport különböző országokban található cégei részére, akik az Ön adatait kizárólag azon célból fogják felhasználni, amelyekre Ön eredetileg részünkre megadta őket. A Bábolna Bio Kft. az adatok külföldre történő továbbításakor is megteszi a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.
Előfordulhat, hogy az a szerver, amely elérhetővé teszi az Ön számára ezt a weblapot, azon országon kívül található, amelyből Ön hozzáfért e weblaphoz. A legtöbb Bábolna Bio Kft. weblap fő „hosting” szolgáltatójának székhelye Magyarországon található. Ezt a szolgáltatót olyan szerződés köti, amely magas szintű adatvédelmet biztosít és (egyéb rendelkezések mellett) előírja, hogy csak a Bábolna Bio Kft. utasításai szerint járhat el, továbbá megvalósít minden műszaki intézkedést, amely szükséges az Ön személyes adatainak biztonságos kezeléséhez.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Ön adatainak külföldre történő továbbításához szükségünk van az Ön kifejezett hozzájárulására, melyet Ön adatai megadásával biztosít, hogy azokat a hatályos jogszabályok követelményeinek figyelembevételével külföldre továbbítsuk.


7. Hogyan és miért használ a Bábolna Bio Kft. ún. „cookie”-kat (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)?

A Bábolna Bio Kft. igénybe veszi a „cookie”-t, hogy összegyűjtsön olyan információkat, mint például a böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozási oldal, áthaladási oldal, az ISP „domain”-je stb. Ezen információk tájékoztatást nyújtanak részünkre arról, hogy látogatóink milyen módon használják a weblapot. A „cookie”-k segítenek bennünket abban, hogy az Ön személyes igényeire szabjuk ezt a weblapot.
A Bábolna Bio Kft. a „cookie”-kból gyűjtött összes információt, személyesen nem azonosítható formátumban őrzi. Ezek a kis fájlok az Ön merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés és az Ön további látogatásának megkönnyítése céljából. A „cookie”-k révén szerzett ilyen típusú információkat kizárólag a Bábolna Bio Kft. cégcsoporton belüli vagy az általunk adatfeldolgozóként igénybe vett harmadik személyek részére továbbítjuk. Ezeket nem használjuk fel Ön által előzetesen nem igényelt hirdetések Önhöz való eljuttatására.
Fentiek alapján Ön a honlap használatával hozzájárulását adja a „cookie”-k fentiek szerinti, személyes adatot nem rögzítő, illetve tartalmazó igénybe vételéhez.
Előfordulhat, hogy a „cookie”-kból nyert – személyes azonosítást lehetővé nem tevő – információkat külföldre továbbítjuk. Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ezen információk külföldre történő továbbításához.
Az Ön számítógépén elhelyezett „cookie”-k nem tartalmazzák az Ön nevét, mindössze egy IP címet foglalnak magukban. Mikor a felhasználói fiók törlésre kerül, a „cookie”-kban foglalt információk már nem állnak a Bábolna Bio Kft. rendelkezésére.
A „cookie”-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Általában nem szükséges a „cookie”-kat elfogadnia ahhoz, hogy használni tudja ezen és más Bábolna Bio Kft. weblapokat, továbbá, hogy navigálhasson azokon keresztül. Ne feledje, hogy ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített „cookie” beállításokhoz.


8. E-marketing – Mit jelentenek a SPAM-ek, és mi a Bábolna Bio Kft. álláspontja a SPAM e-mailekkel kapcsolatban?


A SPAM az Ön hozzájárulása nélkül küldött e-maileket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak.
A Bábolna Bio Kft. NEM küld SPAM e-maileket. Maga a Bábolna Bio Kft. is SPAM mentesítő eszközt használ, hogy megóvjuk munkavállalóinkat a kéretlen hirdetésektől. Számos országban jogellenes a hozzájárulás nélküli e-mailek küldése. A Bábolna Bio Kft. nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön e-mail címét is) direkt marketing vagy nyomon követő közlések céljára, hacsak Ön nem adja meg nekünk KIFEJEZETT (ún. opt-in) hozzájárulását.
A Bábolna Bio Kft. az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel.
A Bábolna Bio Kft. weblapok lehetőséget nyújtanak Önnek, hogy e-mail útján kapjon marketing információkat. Az e-mailek mindenkor lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy letiltsa ezen e-mailek fogadását.
Ha Ön valamilyen okból úgy véli, hogy SPAM e-mailt kapott a Bábolna Bio Kft. cégcsoporthoz tartozó cégtől, kérjük, haladéktalanul tájékoztasson bennünket az 5. kérdésben megjelölt címek valamelyikén.


9. Mennyi ideig tárolja a Bábolna Bio Kft. az Ön személyes adatait?

A Bábolna Bio Kft. az Ön által, részünkre megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja, addig, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük, a 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése érdekében, illetve az Ön tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Bábolna Bio Kft. szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak (célok megvalósítása, 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése, tiltó nyilatkozat kézhezvétele) után az Ön személyes adatait töröljük a Bábolna Bio csoport valamennyi rendszeréből.
Bábolna Bio Kft. bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait, illetve Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni – az 5. pontban meghatározott módon –, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.


10. Mi a Bábolna Bio Kft. irányelve a weblapjainkat használó kiskorúakkal kapcsolatban?

A Bábolna Bio Kft. kiemelkedően fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelméhez fűződő jogok tiszteletben tartását és igyekszik arra ösztönözni a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.
A Bábolna Bio Kft.-nek nem áll szándékában 16 éven aluli gyermekektől személyes adatot gyűjteni, személyes adataikat kizárólag törvényes képviselőjük jogosult a részünkre megadni.
Külön megjegyzés a 16 éven aluli gyermekek szülei részére: Javasoljuk a szülőknek, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.
A szülők bármikor jogosultak gyermekeik személyes adataihoz való hozzáférésre, továbbá bármikor jogosultak kérni azok megváltoztatását vagy törlését az 5. pontban meghatározott címen.


11. Ad-e a Bábolna Bio Kft. linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az én személyes adataimmal, ha a linkelésre sor kerül?

A Bábolna Bio Kft. azért tartalmaz más honlapokra mutató linket, hogy lehetőséget nyújtson Önnek a Bábolna Bio Kft.-hez kapcsolódó érdekes információk áttekintésére. Ezen weblapok nincsenek ellenőrzésünk alatt, és nem terjed ki rájuk a jelen Adatvédelmi Irányelv. Ha Ön a megadott linkek használatával más weblapokhoz fér hozzá, azon weblapok operátorai összegyűjthetik az Ön személyes adatait. Kérjük, győződjön meg arról, hogy elégedett-e ezen weblapok Adatvédelmi Irányelvével, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna részükre. A Bábolna Bio Kft., amennyire csak lehetséges, igyekszik biztosítani, hogy minden ilyen linkelt weblap a Bábolna Bio Kft.-vel egyenértékű intézkedéseket valósítson meg, az Ön személyes adatainak védelmére, de nem tudjuk garantálni, hogy a linkelt weboldalak adatkezelési előírásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal.


12. Mi történik a személyes adataimmal, ha a weblapon keresztül részt veszek a Bábolna Bio Kft. online felmérésében?

Előfordulhat, hogy időről időre felkérjük weblapunk látogatóit különböző kérdések megválaszolására. A kérdések általában weblapunk tartalmára, termékeinkre vagy termékkategóriáinkra vonatkoznak. Adott esetben megkérdezhetjük az Ön életkorát vagy korosztályát, nemét és/vagy egyéb, személy szerint nem azonosítható adatait. E felmérések céljából az Ön válaszait kiegészíthetjük a személyes adatokat szintén nem tartalmazó „cookie”-kból nyert adatokkal, de nem kérünk személyre szólóan azonosítható adatokat. Az összegyűjtött adatok nem kötődnek semmiféle, Ön által részünkre már megadott személyes adathoz. A közvélemény-kutatásokból és felmérésekből gyűjtött személyes adatokat a Bábolna Bio Kft. csak belső célra használja fel, kizárólag az összesített adatokat (amelyek nem alkalmasak személyes azonosítására) továbbítjuk harmadik személy részére.


13. Jogosult-e a Bábolna Bio Kft. megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?

A Bábolna Bio Kft. fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.


14. Hol találhatok további tájékoztatást a Bábolna Bio Kft. weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?

További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az info@babolna-bio.com e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.
Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a Bábolna Bio Kft. jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a Bábolna Bio Kft. székhelye szerint illetékes Törvényszékhez vagy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet: (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu ).


15. FONTOS - Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?

A Bábolna Bio Kft. nemzetközi üzleti érdekeltségekkel rendelkező cég, amely felhasználja az Internetet az Ön adatainak gyűjtésére és feldolgozására. Ezért előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait külföldön dolgozzuk fel illetve külföldre továbbítjuk.
Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről és el tudja dönteni, hogy használni kívánja-e honlapunkat, és megadja-e személyes adatait a Bábolna Bio Kft-nek.
Ezért jelen weblapot böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy feldolgozzuk az Ön adatait továbbá, hogy ezeket a Bábolna Bio Kft. csoporton belüli cégek részére illetve adott esetben külföldre továbbítsuk a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon.
Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben e-mail címét illetve telefonszámát részünkre megadja, akkor jogosultak vagyunk az Ön részére elektronikus hirdetést illetve SMS-ben, vagy ezekkel egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot küldeni. Adatai megadásával Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai a Bábolna Bio Kft. (1107 Budapest, Szállás utca 6.) adatbázisába kerüljenek, és azokat – az adatkezelés céljainak eléréséig illetve esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – a Bábolna Bio Kft. minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját, illetve a Bábolna Bio Kft. cégcsoport tagjainak marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.
Ha Ön bizonyos szolgáltatásokat kér tőlünk (pályázatra, hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), úgy további személyes adatokra lehet szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük eme személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához, mely adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg a Bábolna Bio Kft.-t az 5. kérdés alatt megadott címen, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben.
A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2015-04-07